Бланк заяви на допомогу при виході на пенсію

Новий Закон приділяє окрему увагу правомірній поведінці осіб, у яких може виникати потенційний або реальний конфлікт інтересів між їх особистою (приватною) зацікавленістю у чомусь та їхніми службовими обов’язками. Якщо заяву не розглядають Іноді трапляються випадки, коли працівники ПФ відмовляються приймати заяву про призначення пенсії і потрібні для цього документи, мотивуючи це або неправильним складенням заяви, невідповідністю деяких документів, відсутністю у особи права на призначення пенсії тощо. Навіть в разі ненадання вами у тримісячний термін всіх необхідних документів для призначення пенсії, орган Пенсійного фонду все одно зобов’язаний прийняти рішення про призначення пенсії на підставі наявних документів.

Тому обов’язок збирати всі потрібні папери лягає на вас. Відповідно до ст. 53 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у разі смерті пенсіонера допомогу на поховання виплачують у розмірі двомісячної пенсії померлого тим особам, які здійснили поховання. Така допомога має постійний характер, в обов’язковому порядку виплачується не частіше ніж один раз на рік, з неї утримано збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. При цьому, умови призначення пенсій за вислугу років в частині тривалості раніше набутого спеціального стажу залишаються незмінним. Реалізація запланованих на ниніш­ній рік реформ забезпечить потріб­ний фінансовий ресурс для підви­щення розміру соціальних виплат. З 1 грудня 2015 р. згідно із законом про державний бюджет прожитковий рівень для осіб, які втратили праце­здатність, зросте до 1074 грн.
Відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, також може бути переглянуто з урахуванням відповідної кількості повних місяців страхового стажу, якщо особа після досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону, продовжує працювати і відмовилася від отримання пенсії. Але подати відповідну заяву до суду можна не пізніше ніж через 6 місяців після того, як особа дізналась про порушення своїх прав”, – підсумовує юрист. Перерахунок пенсій проводиться шляхом перерахунку мінімальних розмірів пенсій, надбавок, додаткових пенсій, підвищень, компенсаційних виплат та визначення права на щомісячну державну адресну допомогу з урахуванням індексації. Для одержання пенсії за віком, необхідно подати заяву та необхідні документи до управління Пенсійного фонду України. Крім того, проектом визначені й такі форми обслуговування, як виїзний прийом та дистанційні послуги.

Похожие записи: