Бланк типовая форма оз-1

бланк типовая форма оз-1
Форма заповнюється в одному примірнику на підставі акта приймання-передачі МНА форми № 03-1 МНА працівниками бухгалтерії. Перший примірник виконавець залишить у себе, а другий віддасть замовнику. Якщо акт складається на передачу, зазначені графи можна не заповнювати взагалі. Перший примірник акта передається в бухгалтерію, інший залишається у відповідальної за збереження особи.


Опосередковано це підтверджує й абз. 4 п. 29 П(С)БО 7, у якому сказано, що нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта ОЗ, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. Порядок заповнення будь-яких форм первинного обліку часто залежить від характеру операції і способу ведення обліку. Складений та підписаний працівником цеху (відділу), що уповноважений на приймання ОЗ, та представником цеху (підприємства), який виконував ремонт, реконструкцію та модернізацію, акт передають до бухгалтерії підприємства. Типовая форма № ОЗ-8 “Карточка учета движения основных средств” применяется бухгалтерией при ручной обработке учетной документации.

Основная статья: Гаагская конвенция 1961 года Апостиль не требует иного заверения или легализации документа и признается официальными органами всех государств-участников Конвенции. Акт складається у двох примірниках постійно діючою комісією, призначеною керівником установи, і затверджується у встановленому порядку. Выводы и предложения Основная цель финансового учета состоит в получении информации для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности для внешних пользователей. Документ вам менять не будут, так как исправления в оригинале в таком случае не предусмотрены.

Похожие записи: