Відрядний наряд бригади бланк

відрядний наряд бригади бланк
Всі зазначені вище первинні документи заповнюються на основі технологічних карт, діючих норм і розцінок, з урахуванням виробничої програми цеху (ділянки) і графіка робіт і видаються бригаді або робітникові до початку роботи. Відповідно до статті 23 Закону № 108 така оплата може бути лише частковою: у розмірі, що не перевищує 30 % (а не 50 %, як це зазначено в Інструкції № 5) нарахованої за місяць заробітної плати. Мінімальний розмір оплати праці визначається в розмірі 40% прожиткового мінімуму, розрахованого на душу населення, що передбачає його періодично перегляд з урахуванням маєтку індексу споживчих цін і тарифів на послуги.


Мета преміювання Головною метою преміювання має бути підвищення ефективності роботи підприємства на основі стимулювання трудової активності працівників. Знаходимо розмір денної допомоги з урахуванням тривалості безперервного трудового стажу: 480,00 х 80: 100 = 384,00 руб. Принцип безтарифної системи оплати праці полягає в тому, що працівникові присвоюється певний кваліфікаційний рівень, але ніякого твердого окладу або тарифної ставки не встановлюється. Колективним договором на підприємстві може бути також визначено, що у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи та порушення працівниками трудової дисципліни розмір надбавки може бути зменшений чи повністю вона скасована. Колективна (бригадна) відрядна система оплати праці — це різновид відрядної оплати, при якій загальна заробітна плата нараховується всієї бригади (дільниці, цеху) за кінцевими результатами роботи виходячи з колективної відрядної розцінки. Мінімальна ставка заробітної плати грунтується на мінімальному розмірі оплати праці.

При цій системі заробіток робітника визначається по виконанню норми виробітки, як і при прямій відрядній оплаті, тобто по встановлених розцінках. Приклад 1 Визначити заробітну плату токаря при відрядно-преміальній оплаті праці, якщо робітник за місяць зробив 170 деталей за нормою часу на одну деталь 30 хв. за другим розрядом і 140 деталей за нормою часу на одну деталь 15 хв. за третім розрядом. Так, для відрядної оплати праці необхідна наявність прямопропорційної залежності між затратами живої праці й одержаними результатами, тобто робітник повинен мати реальну можливість збільшувати випуск продукції, що має відповідати і потребам виробництва.

Похожие записи: